ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം
ലൈംഗികവിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ എങ്ങനെ നിയമപരമായി പങ്കാളിയുടെ സംതൃപ്തിയൊടെ ആരോഗ്യപരമായി ലൈംഗീക ജീവിതം നയിക്കാം എന്ന്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നതു മാത്രമല്ല. മറിച്ച്‌ മനുഷ്യനിലെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അടിസ്‌ഥാന പ്രത്യേകതകളെയും കുറിച്ച് അറിവ്‌ നൽകൽ കൂടിയാണ്.


ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ശിക്ഷയും

പെൺകുട്ടികൾ / കൗമാരക്കാരികൾ / യുവതികൾ / സ്രീകൾ / വൃദ്ധകൾ എന്നിവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും അനുവാദത്തിനും അംഗീകാരത്തിനും വിരുദ്ധമായി അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നതെന്തും (തുടർച്ചയായ ശ്രെദ്ധിക്കുന്നത് പോലും) ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ എന്നിവ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും സ്രീകൾക്ക് പ്രിവിലേജ് നല്കുന്നതായിആണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കി ആ പ്രിവിലേജുകൾ നേടുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധിയുള്ള പുരുഷൻമാർക്കു അഭികാമ്യം.  


|ലൈംഗികത ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍ ആരോഗ്യവും കുറയും  | ലിംഗത്തിന്റെ വലിപ്പവും ലൈംഗിക സംതൃപ്തിയും | വലിയ സ്തനങ്ങളും ലൈംഗികാസക്തിയും | സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ ഘടനയും പ്രവര്‍ത്തന രീതികളും | സ്വയംഭോഗം | ഫീമേൽ ജെനിറ്റൽ മ്യൂട്ടിലേഷൻ | ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ മനഃശാസ്ത്രം | ലവ് ഹോര്‍മോണ്‍ | രതിമൂർച്ഛ (Orgasm) | ഉദ്ദീപനം | സമതലം | മൂർച്ഛ | റെസൊലുഷൻ | മുലയൂട്ടലിന്‍റെ പ്രാധാന്യം | ബ്രേസിയർ | സ്തനങ്ങൾ | നീലച്ചിത്ര വിപണി | | കാമാഖ്യ മന്ദിർ | ആർത്തവകാലം | ആദ്യരാത്രി | മുലയൂട്ടലിന്‍റെ പ്രാധാന്യം | രക്ത ബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിൽ വിവാഹിതരായാൽ |

സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങള്‍  (Women Sex Organs)

സ്തനങ്ങള്‍ (Mammary glands) | മുലഞെട്ടുകള്‍ (Nipple)  | ഗുഹ്യശൈലം (Mons Veneris) | ബൃഹത് ഭഗോഷ്ഠങ്ങള്‍ (Labia Majora Outer Lips) | ഭഗദ്വാരം (Vagina Opening)  |  ലഘുഭഗോഷ്ഠങ്ങള്‍ (Labia Minora inner Lips) | ശിശ്‌നികാഛദം (Clitorial hood) | കൃസരി (Clitoris) |  കൃസരി ഉദ്ധാരണം  (Clitoral erection) | യോനീദ്വാര (Vaginal Orifice)  | കന്യാസ്തരം (Maiden head) | ഗര്‍ഭാശയം (Uterus) | അണ്ഡവാഹിനികള്‍ (Fallopain Tubes) | അണ്ഡാശയങ്ങള്‍ (Ovary) | യോനി (Vagina) | യോനീപേശികള്‍ (Vagina muscles) | ബാര്‍തോലിന്‍ ഗ്രന്ഥികള്‍ | ഗ്രൈവേയദ്വാര (Fornix) | ഗ്രൈവേയദ്വാര പുരോഭാഗം (Anterior fornix) | ഗ്രൈവേയദ്വാര പശ്ചിമഭാഗം (Posterior fornix) |  ഗ്രൈവേയദ്വാര പാര്‍ശ്വഭാഗങ്ങള്‍ (Lateral fornix) | യോനീസുരംഗം (Vaginal barrel) | വ്യാസിത യോനി (Vaginal vault) | ശ്ലേഷ്മകല (Mucous membrane) | ഗര്‍ഭാശയം (Uterus) | അണ്ഡാശയം (Ovary) | അണ്ഡവാഹിനികള്‍ (Fallopin Tubes, Oviducts) |

പ്രണയത്തിന്‍റെ ജീവശാസ്ത്രം
പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തല്‍ (PARTNER PREFERENCE) | സ്നേഹം/മമത (ATTACHMENT) | ലൈംഗിക വിചാരങ്ങള്‍ (SEX DRIVE)
പ്രണയത്തിന്റെ രസതന്ത്രം
| പ്രണയഹോര്‍മോണുകള്‍ | പ്രണയത്തിന്‍റെ നാഡീരസങ്ങള്‍  | Lust (ഇന്ദ്രിയാഭിനിവേശം) | Attraction (വശ്യത) | Attachment (മമത)

 പ്രണയ-ദാമ്പത്യജീവിതം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

അമിത വിളർച്ച | നിർജ്ജലീകരണം | പ്രമേഹം  | ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ | തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ |  ആവശ്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് | അമിത കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലും ടെലിവിഷനും | അമിത പുകവലി  |  വിഷാദരോഗം | മഞ്ഞപ്പിത്തം |  അമിത മദ്യപാനം | ഗുരുതരമായ കരൾരോഗവും | ഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്‍ | ക്രോണിക് ഫറ്റീഗ് സിൻഡ്രോം | അലസത | മന്ദത | പേശിവേദന | സന്ധിവേദന | അമിതമായ ഉറക്കം | അമിത ഭയം | അമിത ഉല്‍കണ്ഠ |  വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ | തൊഴില്‍സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ |  അനാരോഗ്യ മത്സരങ്ങള്‍ | വിശ്രമം തീരെയില്ലാതെയുള്ള അമിതാധ്വാനം | അമിതമായ ഫാസ്റ്റ്ഫുഡ് ഭക്ഷണശീലങ്ങള്‍ | ഉറക്കക്കുറവ് |  പ്രമേഹം |  മാനസികസമ്മര്‍ദം |  വൃക്കത്തകരാറുകള്‍ |  രക്താര്‍ബുദം | അമിത വണ്ണം

വാൽസ്യായന ശാസ്ത്രം (കാമസൂത്രം)
(Comprehensive sexuality education സമഗ്രമായ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം)
സാമ്പ്രയോഗികം | കന്യാസമ്പ്രയുക്തകം |  ഭാര്യാധികാരികം |  പാരദാരികം | വൈശികം | ഔപനിഷദികം

ആലിംഗനം

ബാഹ്യരത ആലിംഗനം (സ്പൃഷ്ടക ആലിംഗനം | വിദ്ധക ആലിംഗനം | ഉദ്ഘൃഷ്ടക ആലിംഗനം | പീഡിതക ആലിംഗനം | ഏകാംഗോപഗൂഹന ആലിംഗനം | ഊരുപഗൂഹന ആലിംഗനം |  ജഘനോപഗൂഹനം ആലിംഗനം | സ്തനാലിംഗനം ആലിംഗനം | ലലാടിക ആലിംഗനം | ആഭ്യന്തരരത ആലിംഗനം  (ലതാവേഷ്ടിതക ആലിംഗനം | വൃക്ഷാധിരൂഢക  ആലിംഗനം |  തിലതണ്ഡൂലക ആലിംഗനം |  ക്ഷീരനീരക ആലിംഗനം  (ക്ഷീരജാലകം))

ചുംബനം

നിമിത്തക കന്യാ ചുംബനം |  സ്ഫുരിതക കന്യാ ചുംബനം |  ഘട്ടിതക കന്യാ ചുംബനം |   സമ ചുംബനം |  തിര്യക് ചുംബനം |   ഉദ്ഭ്രാന്ത ചുംബനം |   അവപീഡിത ചുംബനം | സംപുടക ചുംബനം |    ഉത്തര ചുംബനം |    ജിഹ്വയുദ്ധ ചുംബനം |    മുഖയുദ്ധ  ചുംബനം |  

സംവേശനം
ഉച്ചരതം | നീചരതം | സമരതം

ഉച്ചരതം (ഉത്ഫുല്ലകം | വിജൃംഭിതകം | ഇന്ദ്രാണികം ) | സംപുടകം  (പാര്‍ശ്വസംപുടകം | ഉത്താനസംപുടകം) നീചരതങ്ങള്‍  (സംപുടകം | പീഡിതകം | വേഷ്ടിതകം | ബാഡവകം.| ഭുഗ്നകം, ജൃംഭിതകം, ഉത്പീഡിതകം, അര്‍ദ്ധപീഡിതകം, പത്മാസനം, പുരാവൃത്തകം ) | ചിത്രരതം (സംഘാടകം | ഗോയൂഥികം  | സ്ഥിരരതം (അവലംബതികം) | ധേനുകം | ശൗന | ഐണേയ | ഛാഗല | ഗര്‍ദ്ദഭാക്രാന്ത | മാര്‍ജ്ജാരലളിതകം | വ്യാഘ്രാവസ്‌കന്ദനവും | ഗജോപമര്‍ദ്ദിതവും | വരാഹഘൃഷ്ടകവും | തുരംഗാധിരൂഢകം |