KERALA YOGA ACADEMY
Address: 226 A, Elluparambil Building, Chengalam PO, Elangulam, Pala, Kottayam Dist, Kerala-686585
E-mail: keralayogaacademy@gmail.com, Phone No:04828211211, Contact Domestic No : 9447011711, Intenational No: 9446211411


Google Pay: 9446211211 
Google Pay: subhasher-1@oksbi | Phone Pay: 9446211211@ybl | UPI Pay: 9446211211@upi


KERALA YOGA ACADEMY
Ac No:  40304832573  |      IFSC : SBIN0070360
State Bank of India          |     PAN : AAABK 5091M

Patrons
Advisory Committee

[അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം 2022 നു കേരള യോഗ അക്കാഡമി ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇരുന്നതാണെങ്കിലും ഒമിക്രോൺ വ്യാപന വർദ്ധന ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് അക്കാഡമി ഇപ്പോൾ തുറന്നത് , കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം 2022 നു ഔദ്യോഗിക ഉത്‌ഘാടനത്തിനു ശേഷം ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടെയും പേരുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് …]