സ്പോർട്സ് മന : ശാസ്ത്രം ജീവിത വിജയത്തിൽ

സ്പോർട്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഒടുവിൽ ചാമ്പ്യനാകൂ, പക്ഷേ എല്ലാവരും പരിശ്രമങ്ങളിൽ വിജയികളാകും. സ്പോർട്സ് തത്ത്വങ്ങൾ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്പോർട്സ് വിദ്യാർത്ഥികളെ നന്നായി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഏകാഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രശ്ന പരിഹാരം, മെമ്മറി. ഇനിപ്പറയുന്നവ വികസിപ്പിക്കാൻ സ്പോർട്സ് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

 • Team spirit: : ഒരു ടീമിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക, നിസ്വാർത്ഥമായി, വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Leadership skills: ജീവിതത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ആളുകളെ ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് / ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നയാളാണ് നല്ല നേതാവ്. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Fair play: ജയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെങ്കിലും തോൽക്കുന്നത് അപമാനമല്ല. വിജയത്തിലും തോൽവിയും ഉദാരവും ആകർഷകവുമാണ്. പരാജയപ്പെട്ടവരോട് ബഹുമാനം പുലർത്തുക. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Never give up: ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് സ്പോർട്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ‘വിജയം വളവിന് ചുറ്റും മാത്രമാണ്’, സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നതിനാൽ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിജയത്തോട് എത്ര അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Great leveller: – ശാശ്വതമല്ല. ഒരു നഷ്ടം പോലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യരുതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു തിരിച്ചടിയും ശാശ്വതമല്ല, ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടരുത്. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Focus: ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Strengths and abilities: നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ ശക്തിയിലും കഴിവുകളിലും അല്ല, നിങ്ങളുടെ ശക്തിയിലും കഴിവുകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Process and result:: ഫലത്തേക്കാൾ പ്രക്രിയ പ്രധാനമാണെന്ന് സ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രക്രിയ ശരിയാണെങ്കിൽ, വിജയം ഉടൻ സംഭവിക്കും. വിജയം മന: സമാധാനമാണ്, നിങ്ങൾ ആകാൻ കഴിവുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചവരാകാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുവെന്ന് അറിയുന്നതിലുള്ള ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണിത്. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Planning: മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഇഫക്റ്റിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങൾ സാഹചര്യം വേഗത്തിൽ വിലയിരുത്തുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വഴക്കമുള്ളതും സ്ഥിരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പുലർത്താത്തതും. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Earnestness and sincerity: ഒരു സാഹചര്യത്തെയും നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും ആകസ്മികത കാണിക്കരുതെന്നും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ആത്മാർത്ഥതയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും സ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>
 • Observation and analysis: സ്പോർട്സ് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ ശേഷിയും വിശകലന നൈപുണ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കേട്ടുനോക്കൂ>>

Children’s & Youth’s Yoga Training 

 • കുട്ടികൾക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Kid’s)കൗമാരക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Teens) |
 • യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ (Yoga for Youth) വനിതകൾക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Women)

Special Yoga Training 

 • പ്രായമായവർക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Seniors)ഗർഭകാലത്തെ യോഗ | (Prenatal Yoga) |
 • ആർത്തവവിരാമക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Gentle Yoga)ജീവനക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Corporate Yoga) |

Yoga for Athletics Players | Yoga for Aquatic Players | Yoga for Badminton Players  | Yoga for Basketball Players  | Yoga for Cycling Players  | Yoga for Football Players  | Yoga for Kho Kho Players  | Yoga for Tennis Players  | Yoga for Volleyball Players  | Yoga for Rifle Players  | Yoga for Weight Lifting Players  | Yoga for Judo Players  | Yoga for Archery Players  | Yoga for Taekwondo Players  | Yoga for Softball Players  | Yoga for Mountaineering Players  | Yoga for Canoeing and Kayaking Players  | Yoga for Fencing Players  | Yoga for Roller Skating Players  | Yoga for Body Building Players  | Yoga for Karate Players  | Yoga for Throw Ball Players  | Yoga for Gymnastic Players  | Yoga for Baseball Players  | Yoga for Wushu Players  | Yoga for Sports Yoga Players |

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.