-യോഗ പരിശീലനം-

ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന നിരന്തരവും അമിതവുമായ ഉത്കണ്ഠയാണ് പൊതുവായ ഉത്കണ്ഠ രോഗം. അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ക്ഷീണം, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, പേശികളുടെ പിരിമുറുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ഈ നിരന്തരമായ ഉത്കണ്ഠയും പിരിമുറുക്കവും ഉണ്ടാകാം. മിക്കപ്പോഴും ആശങ്കകൾ തൊഴിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, കുടുംബ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജോലികൾ, കാർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ പോലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഒരു രോഗത്തിൻറെയും മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ ആരും യോഗ ചെയ്യാറില്ല, രോഗ-പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ രോഗം വരുന്നതിനുമുമ്പോ? അതല്ലങ്കിൽ രോഗം ശമിച്ചതിനു ശേഷം അതിൽനിന്നുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലോ ആണ് യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യേണ്ടത്.  ഇതൊന്നു കണ്ടു നോക്കൂ…

Loosening Exercises

ആദ്യം പരിശീലിക്കേണ്ട ഈ വ്യായാമമുറകൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലങ്കിൽ ശാരീരിക പരിക്കുകളും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഈ പാഠ്യ പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥ മനസിലാക്കി തയ്യാർ ചെയ്തതാണ്‌. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉണർവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശാരീരിക ബലഹീനതകൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പരിഹാരവും ആകും.


 [Beginners Training] |  [Intermediate Training]


[ആദ്യം ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസിലാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറച്ചേ ചെയ്തുള്ളു എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം. വീണ്ടും വീഡിയോ കണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്തി പോകുക, ഈ വീഡിയോ നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രെമിക്കാവൂ.]

Compound Exercises

നിത്യേന മേല്പറഞ്ഞ വ്യായാമമുറകൾ പരിശീലിച്ചതിനു ശേഷം ഈ പറയുന്ന വ്യായാമ മുറകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. കോമ്പൗണ്ട് വ്യായാമങ്ങൾ ഒരേസമയം നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, ഇത് കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമാണ്. ഒരേസമയം നിരവധി പേശികളോ പേശി ഗ്രൂപ്പുകളോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൾട്ടി-ജോയിന്റ് ചലനങ്ങളാണ് കോമ്പൗണ്ട് വ്യായാമങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥയും ശരീര ബലഹീനതയും മനസിലാക്കിയുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ഇത്. ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുക.


 [Beginners  Training] |  [Intermediate Training] |  [Advanced  Training]


Yoga Exercises

നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും  ശരീരത്തെ കൃത്യമായ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ കൂടുതല്‍ ഉറപ്പും അതേസമയം അയവുള്ളതും ആക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നു. ആരോഗ്യം, കാര്യക്ഷമത, ഊര്‍ജ്ജ്വസ്വലത, മാനസികവും, ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ വികാസം എന്നിവ ലഭിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന യോഗാസനങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും വിജയകരമായി അതിൽ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യാവുന്ന പരിശീലനമാണ് യോഗ..എന്നാൽ തുടങ്ങുകയല്ലേ ? .


 [Beginners  Training] |  [Intermediate Training] |  [Advanced  Training]


Contraindication (ഈ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവർ)

മേൽ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ച ബലഹീനത / ന്യൂനത ആ പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആണെങ്കിൽ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം സസൂഷ്മം കണ്ടതിനു ശേഷം ഉത്തമ ബോദ്ധ്യത്തോടെ തീരുമാനം എടുക്കുക. 

രോഗ പ്രധിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലോക് ഡൗണിൽ നമുക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം യോഗ ചെയ്യാം

  • കുട്ടികൾക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Kid’s) |
  • കൗമാരക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Teens) |
  • യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Youth) |
  • വനിതകൾക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Women) |
  • പ്രായമായവർക്കുള്ള യോഗ | (Yoga for Seniors) |
  • ഗർഭകാലത്തെ യോഗ | (Prenatal Yoga) |
  • ആർത്തവവിരാമക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Gentle Yoga)
  • ജീവനക്കാർക്കുള്ള യോഗ | (Corporate Yoga) |