യോഗ അദ്ധ്യാപകർ | യോഗ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ

 

 

നിലവിൽ ഈ കോർപറേഷനിൽ കേരള യോഗ അക്കാഡമിയുടെ ഔദ്യോഗിക യോഗ അദ്ധ്യാപകനോ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ചോ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രമോ ഇല്ല.

(കേരള യോഗ അക്കാഡമി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ആരും തന്നെ ഈ കോർപറേഷനിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അക്കാഡമിയിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലങ്കിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യോഗ അദ്ധ്യാപകർ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം നിശ്ചിത യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു)

 

[കേരള യോഗ അക്കാഡമി യോഗ അദ്ധ്യാപകൻ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ഛ് / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം എന്നിവ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചിത യോഗ്യതയും പരിശീലന പരിചയവും ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. കുറഞ്ഞ യോഗ്യത : നാക് അക്രഡിറ്റഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും യോഗയിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലങ്കിൽ ആയൂഷ് മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകുന്ന യോഗയിലുള്ള ഡിപ്ലോമ. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിശീലന പരിചയവും അഭികാമ്യം]


Thrissur Corporation

Municipalities

Chalakkudy Municipality | Chavakkad Municipality | Guruvayoor Municipality | Irinjalakuda Municipality | Kodungallur Municipality | Kunnamkulam Municipality | Vadakkancherry Municipality

Grama Panchayats

Adat Grama Panchayat | Alagappanagar Grama Panchayat | Aloor Grama Panchayat | Annamanada Grama Panchayat | Anthikad Grama Panchayat | Arimpur Grama Panchayat | Athirappilly Grama Panchayat | Avanur Grama Panchayat | Avinissery Grama Panchayat | Chazhur Grama Panchayat | Chelakkara Grama Panchayat | Cherpu Grama Panchayat | Choondal Grama Panchayat | Chowannur Grama Panchayat | Desamangalam Grama Panchayat | Edathiruthy Grama Panchayat | Edavilangu Grama Panchayat | Elavally Grama Panchayat | Engandiyur Grama Panchayat | Eriyad Grama Panchayat | Erumapetty Grama Panchayat | Kadangode Grama Panchayat | Kadappuram Grama Panchayat | Kadavallur Grama Panchayat | Kadukutty Grama Panchayat | Kaipamangalam Grama Panchayat | Kaiparambu Grama Panchayat | Kandanassery Grama Panchayat | Karalam Grama Panchayat | Kattakampal Grama Panchayat | Kattoor Grama Panchayat | Kodakara Grama Panchayat | Kodassery Grama Panchayat | Kolazhy Grama Panchayat | Kondazhy Grama Panchayat | Koratty Grama Panchayat | Kuzhur Grama Panchayat | Madakkathara Grama Panchayat | Mala Grama Panchayat | Manalur Grama Panchayat | Mathilakam Grama Panchayat | Mattathur Grama Panchayat | Meloor Grama Panchayat | Mulakunnathukavu Grama Panchayat | Mullassery Grama Panchayat | Mullurkara Grama Panchayat | Muriyad Grama Panchayat | Nadathara Grama Panchayat | Nattika Grama Panchayat | Nenmanikkara Grama Panchayat | Orumanayur Grama Panchayat | Padiyur Grama Panchayat | Pananchery Grama Panchayat | Panjal Grama Panchayat | Paralam Grama Panchayat | Parappukkara Grama Panchayat | Pariyaram Grama Panchayat | Pavaratty Grama Panchayat | Pazhayannur Grama Panchayat | Perinjanam Grama Panchayat | Poomangalam Grama Panchayat | Porkulam Grama Panchayat | Poyya Grama Panchayat | Pudukad Grama Panchayat | Punnayur Grama Panchayat | Punnayurkulam Grama Panchayat | Puthenchira Grama Panchayat | Puthur Grama Panchayat | Sreenarayanapuram Grama Panchayat | Thalikulam Grama Panchayat | Thanniyam Grama Panchayat | Thekkumkara Grama Panchayat | Thiruvilwamala Grama Panchayat | Tholur Grama Panchayat | Thrikkur Grama Panchayat | Vadakkekkad Grama Panchayat | Valapad Grama Panchayat | Vallachira Grama Panchayat | VallatholNagar Grama Panchayat | Varandarappilly Grama Panchayat | Varavoor Grama Panchayat | Vatanapally Grama Panchayat | Vellangallur Grama Panchayat | Velukara Grama Panchayat | Velur Grama Panchayat | Venkitangu Grama Panchayat |