യോഗ അദ്ധ്യാപകർ | യോഗ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ

 

നിലവിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കേരള യോഗ അക്കാഡമിയുടെ ഔദ്യോഗിക യോഗ അദ്ധ്യാപകനോ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ചോ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രമോ ഇല്ല.

 

(കേരള യോഗ അക്കാഡമി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ആരും തന്നെ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അക്കാഡമിയിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലങ്കിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യോഗ അദ്ധ്യാപകർ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം നിശ്ചിത യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു)

[കേരള യോഗ അക്കാഡമി യോഗ അദ്ധ്യാപകൻ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ഛ് / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം എന്നിവ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചിത യോഗ്യതയും പരിശീലന പരിചയവും ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. കുറഞ്ഞ യോഗ്യത : നാക് അക്രഡിറ്റഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും യോഗയിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലങ്കിൽ ആയൂഷ് മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകുന്ന യോഗയിലുള്ള ഡിപ്ലോമ. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിശീലന പരിചയവും അഭികാമ്യം]

Municipalities

Ottappalam Municipality | Palakkad Municipality | Shornur Municipality | Chittur – Tattamangalam Municipality | Pattambi Municipality| Cherppulassery Municipality | Mannarkkadu Municipality

Grama Panchayat

Agali  | Akathethara  | Alanallur  | Alathur  | Ambalappara  | Anakkara  | Ananganadi  | Ayiloor  | Chalavara  | Chalissery  | Elappully  | Elavancherry  | Erimayur  | Eruthenpathy  | Kadampazhipuram  | Kanhirapuzha  |Kannadi  | Kannambra  | Kappur  | Karakurussi  | Karimba  | Karimpuzha  | Kavassery  | Keralassery  | Kizhakkencherry  | Kodumbu  | Koduvayur  | Kollengode  | Kongad  | Koppam  | Kottayi  | Kottopadam  | Kozhinjampara  | Kulukkallur  | Kumaramputhur  | Kuthanur  | Kuzhalmannam  | Lakkidi – Perur  | Malampuzha  | Mankara  | Mannur  | Marutharode  | Mathur  | Melarcode  | Mundur  | Muthalamada  | Muthuthala  | Nagalassery  | Nallepilly  | Nellaya  | Nelliyampathy  | Nenmara  | Ongallur  | Pallassana  | Parali  | Paruthur  | Pattanchery  | Pattithara  | Peringottukurissi  | Perumatty  | Peruvemba  | Pirayiri  | Polpully  | Pookkottukavu  | Puducode  | Pudunagaram  | Puduppariyaram  | Pudur  | Pudusseri  | Sholayoor  | Sreekrishnapuram  | Tachampara  | Tarur  | Thachanattukara  | Thenkara  | Thenkurissi  | Thirumittacode  | Thiruvegappura  | Trikkaderi  | Trithala  |Vadakarapathy  |Vadakkencheri  |Vadavannur  |Vallapuzha  | Vandazhy  | Vaniamkulam  | Vellinezhi  | Vilayur  |


Kasaragod | Kannur  | Kozhikode  | Wayanad | Malappuram | Palakkad | Thrissur | Eranakulam | Idukki | Thiruvananthapuram  | Alappuzha | Pathanamthitta | Kottayam | Kollam