യോഗ അദ്ധ്യാപകർ | യോഗ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ

നിലവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കേരള യോഗ അക്കാഡമിയുടെ ഔദ്യോഗിക യോഗ അദ്ധ്യാപകനോ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ചോ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രമോ ഇല്ല.

(കേരള യോഗ അക്കാഡമി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ആരും തന്നെ ഈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അക്കാഡമിയിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലങ്കിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യോഗ അദ്ധ്യാപകർ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം നിശ്ചിത യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു)

 

[കേരള യോഗ അക്കാഡമി യോഗ അദ്ധ്യാപകൻ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ഛ് / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം എന്നിവ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചിത യോഗ്യതയും പരിശീലന പരിചയവും ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. കുറഞ്ഞ യോഗ്യത : നാക് അക്രഡിറ്റഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും യോഗയിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലങ്കിൽ ആയൂഷ് മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകുന്ന യോഗയിലുള്ള ഡിപ്ലോമ. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിശീലന പരിചയവും അഭികാമ്യം]

Municipalities

Karunagapally Municipality | Paravoor (South) Municipality | Punalur Municipality | Kottarakkara Municipality |

Grama Panchayat

Adichanalloor | Alappad | Alayamon | Anchal | Aryankavu | Chadayamangalam | Chathannoor | Chavara | Chirakkara | Chithara | Clappana | East Kallada | Edamulackal | Elamadu | Elampalloor | Ezhukone | Ittiva | Kadakkal | Kalluvathukkal | Karavaloor | Kareepra | Kottamkara | Kulakkada | Kulasekharapuram | Kulathupuzha | Kummil | Kundara | Kunnathoor | Mayyanad | Melila | Munroethuruth | Mylom | Mynagappally | Nedumpana | Neduvathoor | Neendakara | Nilamel | Oachira | Panayam | Panmana | Pathanapuram | Pattazhi | Pattazhi Vadakkekara | Pavithreswaram | Perayam | Perinad | Piravanthoor | Poothakulam | Pooyappally | Poruvazhy | Sasthamcotta | Sooranad North | Sooranad South | Thalavoor | Thazhava | Thekkumbhagom | Thenmala | Thevalakkara | Thodiyoor | Thrikkaruva | Thrikkovilvattom | Ummannoor | Velinalloor | Veliyam | Vettikavala | Vilakkudy | West Kallada | Yeroor |


Kasaragod | Kannur  | Kozhikode  | Wayanad | Malappuram | Palakkad | Thrissur | Eranakulam | Idukki | Thiruvananthapuram  | Alappuzha | Pathanamthitta | Kottayam | Kollam