യോഗ അദ്ധ്യാപകർ | യോഗ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ

 

നിലവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കേരള യോഗ അക്കാഡമിയുടെ ഔദ്യോഗിക യോഗ അദ്ധ്യാപകനോ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ചോ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രമോ ഇല്ല.

(കേരള യോഗ അക്കാഡമി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ആരും തന്നെ ഈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അക്കാഡമിയിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലങ്കിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യോഗ അദ്ധ്യാപകർ / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം നിശ്ചിത യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു)

[കേരള യോഗ അക്കാഡമി യോഗ അദ്ധ്യാപകൻ / സ്പോർട്സ് യോഗ കോച്ഛ് / യോഗ പഠന കേന്ദ്രം എന്നിവ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചിത യോഗ്യതയും പരിശീലന പരിചയവും ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. കുറഞ്ഞ യോഗ്യത : നാക് അക്രഡിറ്റഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും യോഗയിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലങ്കിൽ ആയൂഷ് മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകുന്ന യോഗയിലുള്ള ഡിപ്ലോമ. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിശീലന പരിചയവും അഭികാമ്യം]

Kannur Corporation 

Municipalities

Koothuparambu Municipality | Mattannur Municipality | Payyannur Municipality | Thalassery Municipality | Thaliparamba Municipality | Anthoor Municipality | Panoor Municipality | Iritty Municipality | Sreekantapuram Municipality

Grama Panchayats

Alakode  | Anjarakandy  | Aralam  | Ayyankunnu  | Azhikode  | Chapparapadava  | Chembilode  | Chengalayi  | Cherukunnu  | Cherupuzha  | Cheruthazham  | Chirakkal  | Chittariparamba  | Chokli  | Dharmadam  | Eramam Kuttur  | Eranholi  | Eruvessy  | Ezhome  | Irikkur  | Kadambur  | Kadannappally Panapuzha  | Kadirur  | Kalliasseri  | Kanichar  | Kankol – Alappadamba  | Kannapuram  | Karivellur Peralam  | Keezhallur  | Kelakam  | Kolachery  | Kolayad  | Koodali  | Kottayam  | Kottiyoor  | Kunhimangalam  | Kunnothuparamba  | Kurumathur  | Kuttiattoor  | Madayi  | Malappattam  | Malur  | Mangattidam  | Mattool  | Mayyil  | Mokeri  | Munderi  | Muzhakkunnu  | Muzhappilangad  | Naduvil  | Narath  | New Mahe  | Padiyoor  | Panniyannur  | Pappinisseri  | Pariyaram  | Pattiam  | Pattuvam  | Payam  | Payyavoor  | Peralassery  | Peravoor  | Peringome Vayakkara  | Pinarayi  | Ramanthali  | Thillankery  | Triprangottoor  | Udayagiri  | Ulikkal  | Valapattanam  | Vengad  |


Kasaragod | Kannur  | Kozhikode  | Wayanad | Malappuram | Palakkad | Thrissur | Eranakulam | Idukki | Thiruvananthapuram  | Alappuzha | Pathanamthitta | Kottayam | Kollam